Základy jazyka XML
články v HTML5
články zabalené ve formátu ePUB
Mapování tagu v InDesignu

 1. reklama 1
 2. reklama 2
 3. reklama 3
 4. reklama 4
 5. reklama 5
 6. reklama 6
 7. reklama 7
 8. reklama 8
 9. reklama 9
 10. reklama 10
 11. reklama 11
 12. reklama 12
 13. reklama 13
 14. reklama 14
 15. reklama 15
 16. reklama 16
 17. reklama 17
 18. reklama 18
 19. reklama 19

Pravidla pro sazbu

 1. Podklady pro zlom stran musí odpovídat požadavkům dalších zpracovatelů, kde se digitální data reprodukují. Sazbu, jejíž účel je jen vizuální výstup, připravujeme podle požadavků pracoviště, kde se z editovatelných dat vytváří uzavřený formát (viz část 1), nebo se z editovatelných dat provádí přímý tisk:
  1. použitá písma,
  2. odstavcové a znakové styly,
  3. formáty souborů textů, obrázků, tabulek apod.
 2. Podklady pro multimediální výstupy – vizuální výstup sazby zde nehraje roli. Požadavkem je připravit text, který bude zpracováván na výstupu podle významu, resp. podle značek (html tagů), viz www.w3.org
 3. Úpravy vložených objektů (velikost, rotace, ořez, jas, kontrast apod.) se NEPROVÁDÍ v softvéru pro sazbu. Softvér pro:
  1. rastrové obrázky, viz část 1
  2. vektorové obrázky, viz část 1
  3. vzorce např. v Editoru rovnic v MS Office
  4. grafy (Excel nebo jiný program pracující s vektory)
  5. tabulky podle typu (Word, Excel nebo jiný program pracující s vektory)
 4. Podklad otevíraný na jiném počítači, než kde je sazba provedena (ať už pro korekturu textu nebo finální tisk), použijte uzavřený formát (viz část 1). Použité fonty v sazbě musí být korektní (např. nové balíky písem od URW). Doporučená je zkouška digitálních dat na postscriptovém ovladači (resp. náhled přes RIP) tiskárny, plotru, osvitky apod. Doporučeno je ukládání fontů do složky s dokumentem (viz licence pro použití fontů) nebo vkládání fontů do uzavřeného formátu.
 5. Před sazbou vždy zkontrolovat nastavení a automatické náhrady softvéru.
 6. Všechny znaky při sazbě musí být vloženy jako "živý znak" (pro další úpravy formátování, vyhledávání, hlasový výstup apod.) a měly by odpovídat pozici v tabulce Unicode, viz www.unicode.com
 7. Při sazbě v textových editorech nepoužívejte jiných vlastností formátování než je definováno v odstavcových nebo znakových stylech!
 8. Je nutné rozlišovat význam stylů (např. posloupnost úrovní nadpisů v odstavcových stylech k vytvoření struktury dokumentu).

Část 1

Soubory pro výměnu dat

Softvér pro sazbu textu textů nazýváme textový editor (textový procesor), tabulkový procesor apod. – MS Wordpad, MS Office (MS Word, MS Excel…), OpenOffice, WordPerfect Office (WordPerfect, Quattro Pro, Presentations), 602PC Suite (602Text, 602Tab) apod. – formáty pro výměnu dat musí být v otevřeném formátu pro editaci XML, RTF, DOC (není vždy použitelný pro výměnu – pro jistotu vyzkoušet a domluvit se na zpracovávání textu v jedné verzi Wordu) – výměna podkladů mezi autorem, jazyk. korektorem a zlomařem (typografem).

Softvér pro zpracování vektorových obrázků – Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Zoner Callisto atd.

Softvér pro zpracování rastrových obrázků – Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Macromedia Fireworks, Zoner Media Explorer, 602Photo Suite, Gimp, IrfanView atd.

Softvér pro převod rastrových obrázků na vektorové – Adobe Streamline, Corel Trace atd.

Softvér pro převod vyrastrovaných textů (naskenovaný text) na editovatelný text – technologie OCR – Recognita, ... ScanSoft OmniPage SE atd.

Softvér pro zlom textu (pokročilý způsob zpracování finálního vzhledu stránek) – Adobe InDesign, TEX (LaTex), Quark XPress, Adobe PageMaker, Corel Ventura – hotová (zformátovaná) data jsou zpravidla v uzavřeném formátu výstupu – PDF, PostScript (PS, PRN) – výměna podkladů mezi zlomařem (typografem) a studiem, kde se provádí finální zpracování digitálních dat (osvit, tisk, řezací plotr, fréza apod.)

Ze souborů pro výměnu se vytváří ve zlomovém softvér dokument, jehož některé prvky ztratí původní vlastnosti, například u textu automatické (pře)číslování poznámek. Proto u dokumentu s generovanými prvky volíme pro jazykovou korekturu softvér zdrojového souboru (u formátu DOC aplikaci MS Word). V softvéru pro zlom textu provádíme úpravy podle pravidel sazby daného dokumentu, tzn. že dokument již musí být po jazykové korektuře. Ve specifických případech může být požadována změna obsahu z potřeby upravit vzhled sazby – pak se jedná o vynucenou jazykovou korekturu "zlomařem" (typografem).

Výsledné zpracování dokumentu je nejčastěji:

Odkazy na trial verze (omezena funkčnost zpravidla na 30 dnů)

Odkazy na free softvér – GNU General Public License

Část 2

Zápis písmen pomocí kopírování z mapy znaků:

Start > Spustit > (vepsat "charmap")
Vhodné pro jednorázové použití, resp. lze kopírovat znak(y) až do doby přepsání schránky (Clipboard) jiným objektem

Práce s mapou znaků

Výhodou vkládání znaků (pomocí výběru z mapy znaků nebo přes levý Alt + pozice v Unicode) je, že nemusíte mít v systému podporu klávesnice na daný jazyk. Navíc tímto vkládáním lze vyřešit některé komplikace s vkládáním interpunkce podle národních zvyklostí (např. tvar a umístění uvozovek), pro které je nutné jinak přepnout klávesnici (například vnoření anglického textu obsahující uvozovky do českého textu).

Zápis písmen pomocí klávesnice:

 1. volání znaku podle pozice v ASCII tabulce, Win 1250

  levý Alt+(pozice znaku označena kódem) použití správného znaku závisí na zastoupení znaků ve zvoleném písmu (fontu) Rozdíly v tabulkách pro kódování znaků Win 1250 vs. Mac CE vs. kód Kamenických apod.
  podle CP 859 a Win 1250 (společné znaky pro české Windows 3.1 a výše):
  Á = Alt + 193 Capital A, acute 	 	
  á = Alt + 225 Small a, acute 	
  Č = Alt + 268 Capital C, caron 	
  č = Alt + 269 Small c, caron 	
  Ď = Alt + 270 Capital D, caron
  ď = Alt + 271 Small d, caron
  É = Alt + 201 Capital E, acute 	
  é = Alt + 233 Small e, acute 	
  Ě = Alt + 282 Capital E, caron 		
  ě = Alt + 283 Small e, caron 	
  Í = Alt + 205 Capital I, acute
  í = Alt + 237 Small i, acute 
  Ň = Alt + 327 Capital N, caron
  ň = Alt + 328 Small n, caron 
  Ó = Alt + 211 Capital O, acute 	
  ó = Alt + 243 Small o, acute
  Ř = Alt + 344 Capital R, caron 		
  ř = Alt + 345 Small r, caron 	
  Š = Alt + 352 Capital S, caron 	
  š = Alt + 353 Small s, caron 
  Ť = Alt + 356 Capital T, caron 	
  ť = Alt + 357 Small t, caron 	
  Ú = Alt + 218 Capital U, acute 	
  ú = Alt + 250 Small u, acute 	
  Ů = Alt + 366 Capital U, ring 	
  ů = Alt + 367 Small u, ring 	
  Ý = Alt + 221 Capital Y, acute 	
  ý = Alt + 253 Small y, acute 	
  Ž = Alt + 381 Capital Z, caron 	
  ž = Alt + 382 Small z, caron 	
  

  podle Win 1250 (doplnění pro Win95 a výše):

 2. volání znaku podle pozice v Unicode tabulce

  volání znaku podle hexadecimálního vyjádření pozice v tabulce Unicode (MS Word):

  1Basic Latin0020--007Eview
  2Latin-1 Supplement00A0--00FFview
  3Latin Extended-A0100--017Fview
  4Latin Extended-B0180--024Fview
  5IPA Extensions0250--02AFview
  6Spacing Modifier Letters02B0--02FFview
  7Combining Diacritical Marks0300--036Fview
  8Basic Greek0370--03CFview
  9Greek Symbols and Coptic03D0--03FFview
  10Cyrillic0400--04FFview
  27Basic Georgian10A0--10FCview
  30Latin Extended Additional1E00--1EFFview
  31Greek Extended1F00--1FFFview
  32General Punctuation2000--206Fview
  33Superscripts and Subscripts2070--209Fview
  34Currency Symbols20A0--20CFview
  35Combining Diacritical Marks for Symbols20D0--20FFview
  36Letterlike Symbols2100--214Fview
  37Number Forms2150--218Fview
  38Arrows2190--21FFview
  39Mathematical Operators2200--22FFview
  40Miscellaneous Technical2300--23FFview
  42Optical Character Recognition2440--245Fview
  44Box Drawing2500--257Fview
  45Block Elements2580--259Fview
  46Geometric Shapes25A0--25FFview
  47Miscellaneous Symbols2600--26FFview
  48Dingbats2700--27BFview
  XXLetter Database private rangeE000--F8FFview
  63Alphabetic Presentation FormsFB00--FB4Fview
  65Combining Half MarksFE20--FE2Fview
  70SpecialsFFF0--FFFDview

  volání znaku podle decimálního vyjádření pozice v tabulce Unicode (WordPad):

  Číselná označení Unicode znaků jsou zde převedena z hexadecimálních tvarů do odpovídajících hodnot v desítkové soustavě.

 3. volání znaku podle nastavení klávesnice v systému

  b1) na platformě Windows (Win 95 a výše):
  START > Nastavení > Ovládací panely > Místní nastavení (Národní prostředí) podle systému

 4. volání znaku systémových možností nastavení klávesnice a systému

  c1) na platformě Windows:
  běžné nečeské znaky (Ctrl+Alt = pravý Alt),

 5. c2) na platformě MacOS (na std. české klávesnici): Pro použití zkratek z Widows na MacOS je nutno znát následující ekvivalenty: například:
 6. volání znaku podle nastaveni softvéru


  d1) volání znaku podle tabulky záměn:

  použití znaku uvozovek je zpravidla závislé na nastavení aplikace. skriptem podle vybrané klávesnice, resp. zvoleného slovníku oprav. Znamená to, že vás přinutí psát jen povolený tvar

  d2) volání znaku podle klávesových zkratek (Ctrl + Alt = pravý Alt)

Odkazy

Část 3

Kódování znaků

Diakritická znaménka a jiné rozdíly národních abecedách – http://www.eki.ee/letter/

Pro kontrolu českých znaků: "Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy."
Další možností jsou prohlížeče fontů s tříděním podle kódových stránek:

Odkazy na zajímavosti o sazbě

Konvertory:

Textové soubory se specifikovaným kódováním:

Operační systémy, kódování, registrace:

Část 4

Práce v softvérech – editorech

Řídící znaky aplikací a jejich použití v textových a zlomových softvérech

Označování souvislého textu v editorech, resp. funguje k označování položek ve většině aplikací

K dělení souvislého textu v editorech používáme:

Dělení slov v odstavci

 1. Word
 2. automatické dělení – Nástroje > Jazyk > Dělení slov > zatrhnout volbu Automatické dělení slov
  1. zóna dělení (ve Wordu označuje délku textu, který se v těchto blocích přesouvá na další řádek) – čím menší číslo, tím větší počet dělení (výchozí je 0,75 mm). Velikost bohužel není odvozeno od stupně písma (velikost em), naštěstí lze nastavení provést nezávisle pro každý odstavec.
  2. maximum dělených řádků pod sebou (výchozí je nemomezeno, doporučeno je změnit na 3)
  kontrola nastavení jazyku a slovníku – Nástroje > Jazyk > Nastavit jazyk… > podle nastavení klávesnice (levý Alt + Shift) v nastavení Windows se ve Wordu automaticky nastaví jazyk. Kontrolu jazyka lze také provést přes palety nástrojů > paleta Formát (zobrazení aktuálního jazyka), přesný postup je v nastavení …pro psaní uvozovek… (následující a-z seznam)
 3. Pro přeformátování odstavce s novým nastavením dělení je nutné provést jakýkoliv zásah do textu odstavce nebo lze jednorázově vyvolat přeformátování pomocí volby Nástroje > Pravopis (změna se nedotkne odstavců se zákazem kontroly pravopisu, viz Nástroje > Jazyk > Dělení slov > zatržení "Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky")
 4. nastavení jednoznakových předložek – Nástroje > Automatické opravy > záložka Při psaní > zatrhnout volbu Mezery po k, s, v a z pevnými mezerami,
 5. vložení volitelného (neviditelného) rozdělovníku = Ctrl + - (znak divis vedle Shiftu).

Nastavení SW pro psaní uvozovek podle národních zvyklostí

 1. Word
  Úpravy > Jazyk > Nastavit jazyk – je nutné zrušit volbu „Automaticky rozpoznávat jazyk“. Pak funguje psaní uvozovek podle nastavení jazyka, viz v menu Zobrazit > Panely nástrojů > zatrhnout Formát (popř. dále pokračovat přidáním tlačítka pomocí šipky, viz poslední tlačítko v této skupině, a vybrat a zatrhnout položku Jazyk. Nastavení jazyka je ve výchozím nastavení svázané s nastavením klávesnice, viz. výše.

Vkládání obrázku

Pokud máte připraveny rastrové obrázky ve formátu PNG, GIF nebo JPEG můžete pro práci ve Wordu použít OLE vkládání. Ostatním rastrovým formátům včetně TIFu chybí podpora některých vlastností při OLE vkládání. Pokud tedy máte k dispozici TIFF (TIF), použijte druhou možnost, kdy je vložen do aplikace pouze náhled, ale s odkazem (prolinkováním) na daný soubor TIF. Ten pak musíte pro předání k dalšímu zpracování na jiném počítači uložit samostatně s daty aplikace.

Postup vkládání:

Nastavení operačního systému a softvéru před použitím

 1. Nastavení tiskárny Start > Nastavení > Tiskárny > v okně Tiskárny vybrat tiskárnu (nebo nainstalovat virtuální tiskárnu – tiskový ovladač získáte od studia, kde se budou zpracovávat podklady pro tisk) > Soubor (v horním menu) > Nastavit jako výchozí tiskárnu.
 2. Soubor (v horním menu editoru) > Nastavení dokumentu > velikost formátu, počet sloupců, okraje zrcadla sazby (> Nastavení ovladače tiskárny pro sazbu v Pagemakeru.)
 3. Úpravy (Soubor, Zobrazení apod. v horním menu) > Nastavení barev > Správa barev vypnout (Color Management Off) – možnost nastavení obvykle pro zlom (Adobe InDesign), kontrolu výstupu dokumentu (Adobe Acrobat), pro úpravu vektorových obrázků (Corel Draw, Adobe Illustrator) nebo pro úpravu rastových obrázků (Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Zoner Media Explorer).
 4. Zobrazení řídících znaků (Enter, tabulátor…) a v některých případech i typů mezer – v menu Zobrazení (u InDesignu v menu Text, v PM6.5 CTRL + E v menu Článek) > Zobrazení skrytých (řídících apod.) znaků.
 5. Zobrazení všech potřebných nástrojů, palet vlastností, stavového řádku apod.
  1. Zobrazit (v horním menu) > Panely nástrojů (MS Word, Ms Excel)
   Zobrazení či skrytí všech vybraných panelů a palet – Tab (klávesou pro tabulátor, pokud není aktivní textový nástroj, resp. aktivní kurzor) nebo skrytí téhož včetně menu klávesou pro náhled (F12 apod.)
  2. Okna (v horním menu) > příslušná paleta (InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Corel Photopaint)
 6. Nastavení jednotlivých klávesových zkratek nebo celých sad
  1. Word – Nástroje (v horním menu) > Vlastní > záložka Příkazy > tlačítko Z klávesnice otevře dialogové okno
  2. Open Office – Nástroje (v horním menu) > Konfigurovat > záložka Klávesnice
  3. PageMaker – Nápověda (v horním menu) > Klávesové zkratky

Nejčastěji používané náhrady – lze nastavit jako automatickou opravu

 1. Nahradit 1/2 ... za 1 ... – k nahrazení znakových kombinací, které ve znakové sadě tvoří jeden znak, např. 1/2, 1/4 nebo 3/4.
 2. Nahradit pomlčky – k nahrazení znaménka divis pomlčkou. Řetězec v podobě x[mezera][minus][mezera]xx bude nahrazen řetězcem x[mezera][pomlčka][mezera]xx.
 3. Smazat mezery a tabulátory na začátku a konci odstavce – zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte automatické odstraňování mezer a tabulátorů na začátku a na konci odstavce.
 4. Nahradit 1st ... za 1^st ... – stříška ^ pro označení pro horního indexu. Funkce automaticky rozpozná zakončení řadových číslovek, například 1st, 2nd, 3rd, 4th atd.
 5. Ignorovat dvojité mezery – pro automaticku úpravu více mezer na jednu mezeru. Pokud však chcete výjimečně zadat více mezer, můžete před stávající mezeru vložit další a tento krok podle potřeby opakovat.
 6. Odstranit prázdné odstavce – k odstraňování x[Enter][mezera][Enter]x.

Nastavení odstavcových a znakových stylů

 1. Word – Formát > Styly a číslování + možnost uložení stylu do souboru *.dot
 2. Open Office – Formát > Stylista

Základní ovládání softwaru

 1. kontextové menu – pravým tlačítkem myši, v případě nutnosti lze přiřadit klávesu (např. ve Wordu Shift + F10)
 2. F1 (horní řada na klávesnici) – nápověda
 3. Esc (Escape) – zrušení akce
 4. Alt + Tab – přepínání mezi otevřenými okny (spuštěné aplikace) v operačním systému
 5. Ctrl + Tab – přepínání mezi otevřenými okny (otevřené dokumenty) v editoru (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Photopaint...
 6. Ctrl + Q = Zavřít (Quit)

Část 5

Práce s písmy

Použití systémových písem

Důležité pro bezproblémovou editaci textu při práci na více počítacích. Zjednodušení práce navíc přinesla OpenTypová písma, která má formát nezávislý na platformě. Ve Windows jsou označena ikonou O u souboru písma, například Arial (Arial.ttf), Georgia (georgia.ttf), Microsoft Sans Serif Regular (MICROSS.TTF) Tahoma (TAHOMA.ttf), Times New Roman (Times.ttf) nebo Verdana (VERDANA.TTF). Je nutné mít kontrolu nad přesným názvem písma, protože systém může mít více písem (Arial*, Times* apod.) téhož řezu od různých tvůrců, a při záměně pak mohou nastat problémy se zobrazením správných znaků.

Vzhled sazby ovlivňuje nejen totožný font, ale také použití stejného vyrovnání znaků (kerningové páry) a dále nastavení výstupního zařízení v softvéru, kde je sazba zpracovávána. Při nesouladu může docházet k přelomení textu na nový řádek, resp. přes stranku a následně nechtěný vznik parchantů vdov nebo nadbytečných volných řádků. Například zmiňovaný "oupentajpový" Arial obsahuje 1296 znaků, resp. glyphů (tvar znaku) a 909 kerningových párů. Arial Unicode obsahuje 51180 znaků, resp. glyphů (tvar znaku), ale bez kerningových párů.

Speciální znaky

 1. Ligatury (slitky) a diftongy

  fi, ff, fl, fj, ft, st, sp, ct, ch, fh, Th, ff, ffi, ffl, ffj + diftongy ae, oe + slitky se specifickým významem &, @ …
   
 2. fi Alt + 64257 (alt + 128) fl Alt + 64257 (alt + 129) Ligatury lze přes Alt napsat například ve Wordpadu. V závorkách je uvedena pozice znaku u fontů označených EE (systémové fonty ve Windows 3.1xx).
 3. Iniciály

 4. Počáteční a koncové znaky

 5. Skákavé a tabulkové číslice

 6. Indexy, jmenovatelé, znak zero, symboly měn

 7. Speciální znaky ve Wordu

  Odkazy na SW k prohlížečům nebo tvorbě písma (rozšířené o vlastnosti pro OpenType)

  Část 6

  Pokud mají být data předávána v již konečné digitální podobě, měla by být v uzavřeném formátu. Dnes můžeme považovat za nejrozšířenější uzavřený formát PDF, který je primárně určen pro publikování na síti. Zároveň však uzavřenost formátu nesmí být omezením přístupu k datům v něm uloženým. Pro komfortní tvorbu elektronického dokumentu ve formátu PDF je nejvhodnější plná verze Acrobatu: Adobe Acrobat X Pro

  Jak na jedné straně je pro uživatele sítě zajímavá otevřenost a uživatelská přizpůsobivost formátů pro elektronické publikování (html, e-pub, mobi, azw, kf8 apod.), tak na straně druhé je požadavkem publikování v uzavřeném formátu PDF. Možnosti využitelné v tomto formátu jsou firmou Adobe rozšiřovány, a tak je zajímavé tyto formáty porovnávat zejména v oblasti přístupnosti k textu dle WCAG. Jak tedy vytvořit uzavřený a zároveň čitelný formát PDF?
  Níže je seznam odkazující zejména na informace o přístupnosti informací umístěných na webu:

  Ačkoliv většina aplikací pracuje ve vlastním otevřeném formátu, je možné použít převodních filtrů, který formát PDF vygeneruje. Převodní filtry buď fungují jako zásuvný modul v dané aplikaci nebo jako samostatný program. Některé z nich se mohou instalovat do systémového adresáře "Tiskárny", a pak je lze spustit volbou "Tisk" z každé aplikace.

  Specifickou skupinou jsou programy s převodními filtry, které vytváří PDF z uzavřeného formátu PostScriptu (PS nebo PRN). PostScript je formát vytvořený pro zařízení, které rozumí "postscriptovému" jazyku. V každé aplikaci ho můžeme vytvořit pomocí příkazu Tisk. Uložení do PS je automaticky provedeno u virtuálních zařízení instalovaných na systémový port FILE. U fyzického připojení výstupního zařízení k počítači (tiskárna + PS ovladač) je nutné po vyvolání příkazu "Tisk" zatrhnout v následujícím okně (v PS ovladači) volbu "Tisk do souboru"

  On-line zpracování PDF (například z Wordu):